Сэргээшийн эсрэг стандарт

Posted on

FUNDAMENTAL RATIONALE FOR THE eng-wada_anti-doping_code_2019_english_final_revised_v1_linked Anti-doping programs seek to preserve what is intrinsically valuable about sport. This intrinsic value is often referred to as “the spirit of sport.” It is the essence of Olympism, the pursuit of human excellence through the dedicated perfection of each person’s natural talents. It is how we play true. The […]

Копенгагены тунхаглал

Posted on

СПОРТ ДАХЬ ДОПИНГИЙН ЭСРЭГ mgl-copenhagen-declaration Оролцогчид Спорт нь эрүүл мэндийг хамгаалах, ёс зүй, бие бялдрын хөгжил болон улс хоорондын харилцан ойлголцол чухал үүрэг гүйцэтгэдгийг ухамсарлаж Допинг нь спортын үнэ цэнийг бууруулдаг болохыг анхааран үзэж, Спортод сэргээх бодис болон аргыг тамирчид хэрэглэж байгаад болон үүнээс үүдэн гарах үр дөгөвөр спортын ирээдүйд нөлөөлөхөд сэтгэл зовнож, үндэсний болон […]

Олон Улсын Конвенц

Posted on

СПОРТОД ДОПИНГ ХЭРЭГЛЭХИЙН ЭСРЭГ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦ Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллага (цаашид ЮНЕСКО гэх)-ын Ерөнхий бага хурал Парис хотноо 2005 оны 10 дугаар сарын 3- 21-ний өдрүүдэд хуралдсан 33 дугаар чуулганаараа боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлоор дамжин улс хоорондын хамтын ажиллагааг дэмжин улмаар энх тайван, аюулгүй байдлыг хангахад хувь нэмрээ оруулах ЮНЕСКО-гийн […]